De Correspondent tracks on Soundclound

#de-correspondent

Hoe de mens de baas op aarde werd
De Correspondent

Waarom zitten chimpansees in de dierentuin, en wij niet? Hoe kon het gebeuren dat mensen – slappe en niet al te snuggere tweevoeters – de aarde veroverden? Dit is het verhaal van een nieuwe, fascinerende theorie. Met radicale implicaties voor hoe we vandaag de dag kunnen samenleven.

21,169
Lex Bohlmeijer - in gesprek met Janice Deul
De Correspondent

Laten we de kracht van mode gebruiken om de samenleving meer inclusief te maken. Dat is het motto van Janice Deul (Rotterdam, 1963). Zij noemt zich mode-activiste, sinds haar een paar jaar geleden de schellen van de ogen vielen: het beeld in de mode en in lifestyle magazines is zeer eenzijdig. Wit. Dun. Jong. Dat moet anders. En als het lukt zou het weleens een positieve invloed kunnen op de hele maatschappij.

Entertainment
13,479
Lex Bohlmeijer- in gesprek met Ian Buruma
De Correspondent

Ian Buruma (Den Haag 1951) werd in 2017 benoemd tot hoofdredacteur van de prestigieuze New York Review of Books, een tweewekelijks tijdschrift dat een vooraanstaande plaats inneemt in het pubieke debat. Buruma publiceerde onlangs een deel van zijn autobiografie: Tokyo mon amour, Japanse avonturen. Het is een roadmovie langs talloze kleurrijke kunstenaars en tegelijk ontdekt Buruma zijn plaats in de wereld. Hij is een geboren observator, een buitenstaander

7,821
Lex Bohlmeijer - in gesprek met Fréderike Geerdink
De Correspondent

Fréderike Geerdink (Hengelo 1970) leefde een jaar lang embedded als journalist bij de guerilla’s van de PKK, gewapende politieke partij die strijdt voor de belangen van Koerden in Turkije. Ze schreef over haar verblijf een meesterlijk boek: Dit vuur dooft nooit. Het is zo fascinerend omdat zij een zeer verrassend inzicht biedt in de ideologie van de PKK: de echte vijand is het patriarchaat.

News & Politics
15,806
Deze Witte Huis-veteraan ziet nog altijd toekomst voor het optimistische mensbeeld van Obama
De Correspondent

In dit gesprek gaat Marc Chavannes in gesprek met Ben Rhodes. Ben Rhodes dacht en sprak zoals Barack Obama. Hij schreef speeches voor de vorige Amerikaanse president en dacht mee over het buitenlands beleid. Hier praat hij vrijuit over het open, gastvrije én het op zichzelf gerichte, nationalistische Amerika.

News & Politics
14,434
Lex Bohlmeijer - in gesprek met Bert Wagendorp
De Correspondent

Cultuur komt voort uit de spelende mens. Die stelling ontvouwde historicus Johan Huizinga in een befaamde studie, Homo ludens (1938). Maar hoeveel is er vandaag de dag nog over van spelplezier en pure sportiviteit? Schrijver Bert Wagendorp (Groenlo, 1956) las het boek en schreef zelf een verhelderend essay over allerlei vormen van corruptie in de sport: Vals spel.

Sports
16,955
Lex Bohlmeijer - in gesprek met Marion Bloem
De Correspondent

Er zijn volgens schrijfster Marion Bloem in Nederland ongeveer anderhalf à twee miljoen mensen wiens lot op een of andere manier verbonden is met Nederlands-Indië. Toch blijft de geschiedenis van de kolonie, en van de grote gemeenschap van Indische Nederlanders een blinde vlek. Bloem vroeg in de Anton de Kom-lezing (14 juni 2018) opnieuw aandacht voor hun verborgen leed.

Storytelling
15,743
Lex Bohlmeijer - in gesprek met Remco Breuker, Korea-kenner
De Correspondent

Ze schudden elkaar de hand, Kim Jong-Un en Donald Trump. Een dictator en een democratisch verkozen president. Hoe is het mogelijk?! In de zomer van 2017 legde Remco Breuker (hoogleraar Korea-studies in Leiden) al uit dat beide mannen bij een topontmoeting óf slaande ruzie zouden krijgen óf als vrienden voor het leven uit elkaar zouden gaan. En waarom? Omdat ze veel meer met elkaar gemeen hebben dan je zou denken. Een goed gesprek, opnieuw relevant!

15,161
Dit is het beste medicijn tegen racisme
De Correspondent

De wereld is vandaag in de ban van groeiende tegenstellingen en vreemdelingenhaat. Dit ongelofelijke, maar waargebeurde verhaal laat zien dat er een uitweg is. Maak kennis met de gebroeders Viljoen, gezworen vijanden - totdat ze samen een burgeroorlog voorkwamen. Rutger Bregman leest voor.

15,799
Lex Bohlmeijer - in gesprek met Jaap Winter
De Correspondent

Jaap Winter (Groningen 1963) heeft een grote staat van dienst. Als advocaat en consultant kent hij de top van het bedrijfsleven van binnenuit. Vier jaar was hij bestuursvoorzitter van de VU. Van lieverlede begon hij er steeds minder van te begrijpen. Nu is hij tot de conclusie gekomen dat grote en kleine organisaties het menselijke (verantwoordelijkheid, passie, inspiratie, waarden) opnieuw moeten gaan incorporeren.

16,916
Lex Bohlmeijer - in gesprek met Bart Somers
De Correspondent

In 2001 werd Bart Somers burgemeester van Mechelen. Hij trof een verloederde stad aan. Onveilig, vuil en gesegregeerd. Nu, 17 jaar later, is het een bloeiende stad. Waar een gevoel van gemeenschap heerst. De burgers van Mechelen zijn trots op hun stad en hebben vertrouwen in de overheid. Bart Somers, open en gedreven, vertelt over zijn aanpak, out of the box

19,399
Lex Bohlmeijer - in gesprek met Fransje Molenaar
De Correspondent

Fransje Molenaar heeft voor Onderzoeksinstituut Clingendael een rapport geschreven over Niger, midden in de Sahara. Het beleid van de EU is erop gericht om de migratie in dat land te stoppen en zo te voorkomen dat vluchtelingen Europa bereiken. Het beleid is een succes, maar de gevolgen zijn catastrofaal en zouden weleens als een boomerang terug kunnen komen

15,560
Lex Bohlmeijer - in gesprek met Thomas D'Ansembourg
De Correspondent

Thomas D'Ansembourg (1957) werkte vroeger als advocaat, maar rond zijn 35e maakte hij een grote transitie door. Hij wilde niet langer werken met conflicten tussen mensen, maar ging zich verdiepen in het conflict dat mensen hebben met zichzelf. Kortom, hij werd psychotherapeut. En specialiseerde zich in Geweldloze Communicatie. Samen met David van Reybrouck schreef hij een behartenswaardig boek: Vrede kun je leren

16,541
Lex Bohlmeijer - in gesprek met Antjie Krog
De Correspondent

Antjie Krog (1952) gaf als dichteres stem aan de verscheurdheid van Zuid-Afrika. Ze groeide op in de tijd van de Apartheid. Als politiek verslaggever voor de radio was ze getuige van het verzoeningsproces in haar land. Krog verdiept zich nu in Ubuntu, de Afrikaanse levensfilosofie over de fundamentele verwevenheid van alles. Een gesprek over de trilling van de klank, de muziek van de taal, de kracht van de stem.

17,269
Lex Bohlmeijer - in gesprek met Renate Dorrestein
De Correspondent

Op 5 april verscheen het laatste boek van Renate Dorrestein (1954): Dagelijks werk. Het is een bloemlezing uit haar journalistieke werk en geeft een schitterend inzicht in haar ontwikkeling als schrijfster. Een autografisch mozaïek, over de unieke kracht van literatuur, maar ook over stampotten en Amsterdamse binnentuinen, de ontdekking van de clitoris, onverbiddelijk engagement, over God, Vonnegut, fatsoen, liefde, de dood en nog veel meer. Dagelijks werk is de schrijfster ten voeten uit: hilarisch, ontroerend, troostrijk.

21,114
Deze topadvocaat daagt Shell voor de rechter
De Correspondent

Een speciale aflevering van de Rudi en Freddie Show - dit keer met een heuse scoop. En om die reden ook hier te beluisteren. Jelmer Mommers en Rutger Bregman interviewen advocaat Roger Cox, die het opneemt tegen een van de machtigste bedrijven ter wereld.

News & Politics
15,451
Lex Bohlmeijer - in gesprek met Jan Leyers
De Correspondent

Er is zoiets mogelijk als een ‘europese islam’, dat wil zeggen verlicht en geëmancipeerd? Met die vraag in zijn achterhoofd reisde filosoof en programmamaker Jan Leyers (Antwerpen, 1958) door het oude continent. Zijn antwoord is minder eenduidig dan je zou willen, maar zijn reisverslag, Allah in Europa, geeft intussen wel een zeer genuanceerd en geïnformeerd beeld van een van de belangrijkste kwesties van onze tijd, de botsing tussen het islamitische geloof en de westerse cultuur.

16,918
Lex Bohlmeijer - in gesprek met Wim Voermans & Geerten Waling
De Correspondent

Gemeentepolitiek staat in een kwaad daglicht. In ieder geval bij degenen die er met afstand naar kijken (zoals landelijke politici). Het gaat er bij de gemeenteraden stroperig aan toe, plaatselijke politici deugen niet, ruzies kunnen decennia aanhouden, dat zit een efficient bestuur van de gemeente in de weg. Niets is minder waar, volgens de onderzoekers Wim Voermans en Geerten Waling. Zij breken in hun boek 'Gemeente in de genen' een schitterende lans voor de gemeenteraad als spil van de lokale democratie.

16,620
Lex Bohlmeijer - in gesprek met Jan Willem Duyvendak
De Correspondent

Hij doet al tien jaar sociologisch onderzoek naar thuisgevoel. Hoogleraar Jan Willem Duyvendak (Markelo, 1959) komt daarbij tot een aantal verrassende conclusies. Terwijl politici hun uiterste best doen om een negatief beeld te schetsen, stelt hij aan de hand van cijfers vast: de progressieve liberale waarden waar Nederland zich zo op laat voorstaan worden door verreweg het grootste deel van de bevolking omarmd.

19,403
loading...