De Correspondent tracks on Soundclound

#de-correspondent

Lex Bohlmeijer - in gesprek met Marion Bloem
De Correspondent

Er zijn volgens schrijfster Marion Bloem in Nederland ongeveer anderhalf à twee miljoen mensen wiens lot op een of andere manier verbonden is met Nederlands-Indië. Toch blijft de geschiedenis van de kolonie, en van de grote gemeenschap van Indische Nederlanders een blinde vlek. Bloem vroeg in de Anton de Kom-lezing (14 juni 2018) opnieuw aandacht voor hun verborgen leed.

Storytelling
7,386
Dit is het beste medicijn tegen racisme
De Correspondent

De wereld is vandaag in de ban van groeiende tegenstellingen en vreemdelingenhaat. Dit ongelofelijke, maar waargebeurde verhaal laat zien dat er een uitweg is. Maak kennis met de gebroeders Viljoen, gezworen vijanden - totdat ze samen een burgeroorlog voorkwamen. Rutger Bregman leest voor.

10,092
Lex Bohlmeijer - in gesprek met Remco Breuker, Korea-kenner
De Correspondent

Ze schudden elkaar de hand, Kim Jong-Un en Donald Trump. Een dictator en een democratisch verkozen president. Hoe is het mogelijk?! In de zomer van 2017 legde Remco Breuker (hoogleraar Korea-studies in Leiden) al uit dat beide mannen bij een topontmoeting óf slaande ruzie zouden krijgen óf als vrienden voor het leven uit elkaar zouden gaan. En waarom? Omdat ze veel meer met elkaar gemeen hebben dan je zou denken. Een goed gesprek, opnieuw relevant!

9,571
Lex Bohlmeijer - in gesprek met Jaap Winter
De Correspondent

Jaap Winter (Groningen 1963) heeft een grote staat van dienst. Als advocaat en consultant kent hij de top van het bedrijfsleven van binnenuit. Vier jaar was hij bestuursvoorzitter van de VU. Van lieverlede begon hij er steeds minder van te begrijpen. Nu is hij tot de conclusie gekomen dat grote en kleine organisaties het menselijke (verantwoordelijkheid, passie, inspiratie, waarden) opnieuw moeten gaan incorporeren.

12,008
Lex Bohlmeijer - in gesprek met Bart Somers
De Correspondent

In 2001 werd Bart Somers burgemeester van Mechelen. Hij trof een verloederde stad aan. Onveilig, vuil en gesegregeerd. Nu, 17 jaar later, is het een bloeiende stad. Waar een gevoel van gemeenschap heerst. De burgers van Mechelen zijn trots op hun stad en hebben vertrouwen in de overheid. Bart Somers, open en gedreven, vertelt over zijn aanpak, out of the box

15,022
Lex Bohlmeijer - in gesprek met Fransje Molenaar
De Correspondent

Fransje Molenaar heeft voor Onderzoeksinstituut Clingendael een rapport geschreven over Niger, midden in de Sahara. Het beleid van de EU is erop gericht om de migratie in dat land te stoppen en zo te voorkomen dat vluchtelingen Europa bereiken. Het beleid is een succes, maar de gevolgen zijn catastrofaal en zouden weleens als een boomerang terug kunnen komen

12,979
Lex Bohlmeijer - in gesprek met Thomas D'Ansembourg
De Correspondent

Thomas D'Ansembourg (1957) werkte vroeger als advocaat, maar rond zijn 35e maakte hij een grote transitie door. Hij wilde niet langer werken met conflicten tussen mensen, maar ging zich verdiepen in het conflict dat mensen hebben met zichzelf. Kortom, hij werd psychotherapeut. En specialiseerde zich in Geweldloze Communicatie. Samen met David van Reybrouck schreef hij een behartenswaardig boek: Vrede kun je leren

13,730
Lex Bohlmeijer - in gesprek met Antjie Krog
De Correspondent

Antjie Krog (1952) gaf als dichteres stem aan de verscheurdheid van Zuid-Afrika. Ze groeide op in de tijd van de Apartheid. Als politiek verslaggever voor de radio was ze getuige van het verzoeningsproces in haar land. Krog verdiept zich nu in Ubuntu, de Afrikaanse levensfilosofie over de fundamentele verwevenheid van alles. Een gesprek over de trilling van de klank, de muziek van de taal, de kracht van de stem.

14,942
Lex Bohlmeijer - in gesprek met Renate Dorrestein
De Correspondent

Op 5 april verscheen het laatste boek van Renate Dorrestein (1954): Dagelijks werk. Het is een bloemlezing uit haar journalistieke werk en geeft een schitterend inzicht in haar ontwikkeling als schrijfster. Een autografisch mozaïek, over de unieke kracht van literatuur, maar ook over stampotten en Amsterdamse binnentuinen, de ontdekking van de clitoris, onverbiddelijk engagement, over God, Vonnegut, fatsoen, liefde, de dood en nog veel meer. Dagelijks werk is de schrijfster ten voeten uit: hilarisch, ontroerend, troostrijk.

18,761
Deze topadvocaat daagt Shell voor de rechter
De Correspondent

Een speciale aflevering van de Rudi en Freddie Show - dit keer met een heuse scoop. En om die reden ook hier te beluisteren. Jelmer Mommers en Rutger Bregman interviewen advocaat Roger Cox, die het opneemt tegen een van de machtigste bedrijven ter wereld.

News & Politics
13,339
Lex Bohlmeijer - in gesprek met Jan Leyers
De Correspondent

Er is zoiets mogelijk als een ‘europese islam’, dat wil zeggen verlicht en geëmancipeerd? Met die vraag in zijn achterhoofd reisde filosoof en programmamaker Jan Leyers (Antwerpen, 1958) door het oude continent. Zijn antwoord is minder eenduidig dan je zou willen, maar zijn reisverslag, Allah in Europa, geeft intussen wel een zeer genuanceerd en geïnformeerd beeld van een van de belangrijkste kwesties van onze tijd, de botsing tussen het islamitische geloof en de westerse cultuur.

14,867
Lex Bohlmeijer - in gesprek met Wim Voermans & Geerten Waling
De Correspondent

Gemeentepolitiek staat in een kwaad daglicht. In ieder geval bij degenen die er met afstand naar kijken (zoals landelijke politici). Het gaat er bij de gemeenteraden stroperig aan toe, plaatselijke politici deugen niet, ruzies kunnen decennia aanhouden, dat zit een efficient bestuur van de gemeente in de weg. Niets is minder waar, volgens de onderzoekers Wim Voermans en Geerten Waling. Zij breken in hun boek 'Gemeente in de genen' een schitterende lans voor de gemeenteraad als spil van de lokale democratie.

15,057
Lex Bohlmeijer - in gesprek met Jan Willem Duyvendak
De Correspondent

Hij doet al tien jaar sociologisch onderzoek naar thuisgevoel. Hoogleraar Jan Willem Duyvendak (Markelo, 1959) komt daarbij tot een aantal verrassende conclusies. Terwijl politici hun uiterste best doen om een negatief beeld te schetsen, stelt hij aan de hand van cijfers vast: de progressieve liberale waarden waar Nederland zich zo op laat voorstaan worden door verreweg het grootste deel van de bevolking omarmd.

17,449
Lex Bohlmeijer - in gesprek met Bert Keizer
De Correspondent

Bert Keizer (1947) is filosoof en arts. Hij werkte jarenlang als verpleeghuisarts en mengde zich nadrukkelijk in het debat over euthanasie. Zoals wij het nu geregeld hebben in Nederland, is uniek in de wereldgeschiedenis. Onlangs publiceerde hij een essay over zelfdoding. Hij pleit ervoor om de hulp bij zelfdoding niet langer strafbaar te stellen.

18,852
Lex Bohlmeijer - in gesprek met Sjoerd Litjens
De Correspondent

Feanwâldsterwâl is een lintdorp in Friesland dat bestaat uit 128 huishoudens. Voor een project in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad portretteerde Sjoerd Litjens alle 128 huishoudens. Tezamen levert dat een beeld van mienskip: loyaliteit, waarachtigheid en de schoonheid van het alledaagse. Onder het motto: iedereen doet ertoe.

16,129
Lex Bohlmeijer - in gesprek met Mogobe Ramose
De Correspondent

Een groot deel van Afrika heeft zich eeuwenlang laten leiden door Ubuntu. Dat is de levenshouding die uitgaat van het bestaan als een grote onophoudelijke stroom van worden en zich ontvouwen. Het westen heeft deze filosofie geweld aangedaan. Maar volgens de Zuid-Afrikaanse filosoof Mogobe Ramose (1950) biedt Ubuntu een fundamenteel alternatief voor allerlei problemen waar wij mee worstelen.

22,378
Lex Bohlmeijer - in gesprek met Tomas Serrien
De Correspondent

We leven in een beeldcultuur. Hoe verhoudt zich daartoe de passie voor de muziek die toch ook velen in zijn greep heeft? De jonge filosoof Tomas Serrien (Kontich, 1992) probeert in zijn boek Klank het geheim van de muziek te ontrafelen. Dat mondt uit in een pleidooi voor de waarden van het ongrijpbare en het mysterieuze.

20,849
Lex Bohlmeijer in gesprek met Peyman Jafari
De Correspondent

Iedereen heeft zijn eigen perspectief op de huidige protesten in Iran. Volgens politicoloog Peyman Jafari (Teheran 1976) is het maar zeer de vraag of ze om zullen slaan in een echte revolutie. Zijn hoop is gevestigd op iets anders: als je de Iraanse economie helpt in plaats van tegenwerkt, zou een proces van hervorming op gang kunnen komen, dat leidt tot democratie van onderop.

17,118
loading...