Tran Quoc Khanh Podcast tracks on Soundclound

#quoc-khanh

Vì sao chủ doanh nghiệp Việt Nam lười đọc sách?
Tran Quoc Khanh Podcast

Tản mạn xung quanh cái sự đọc của doanh nhân Việt Nam. 20.7.18 Khách mời: Trần Xuân Hải, Founder, Missionizer

Business
67
5 bí mật để bạn khỏi phải sa thải nhân viên hoặc nhân viên khỏi sa thải bạn
Tran Quoc Khanh Podcast

Khách mời Trần Xuân Hải chia sẻ về 5 bí mật giúp lãnh đạo doanh nghiệp khỏi phải sa thải nhân viên 19.7.18

Business
215
Câu chuyện kinh doanh của Nguyễn Kim
Tran Quoc Khanh Podcast

Bình luận về tình hình kinh doanh khó khăn của Nguyễn Kim, một thương hiệu lớn bán lẻ điện máy của Việt Nam 18.7.2018

Business
459
How to edit a movie with a Hollywood standard
Tran Quoc Khanh Podcast

A quick chat with Vance Null, Chief Video Editor of movie "Monk on Fire", produced by BHD Vietnam

Entertainment
223
loading...